Latinské citáty (celkem dost)

31. ledna 2013 v 20:44 | Dark Emperor |  Očistec
Carpe Noctem
Levis sit tibi terra............. - Nechť je ti země lehká............

Dum spiro,spero.... - Dokud dýchám,doufám....

Narodil jsem se, abych ve všem viděl jen nicotu a začal ji zabíjet. Jenže ona je neporazitelná. Jediné, co není nicotné jsou hluboké myšlenky, temnota a smrt.
Honor super omnia! - (Čest nade vše!)

Semper fidelis! - (Vždy věrni)

Vae victis! - (Běda poraženým!)

Divite et impera! - Rozděluj a panuj!

Per aspera ad astra. - Přes překážky ke hvězdám.

Audaces fortuna iuvat. - Odvážnému štěstí přeje!

Si vis pacem, para bellum! - (Chceš-li mír, připravuj válku)
Ab imo pectore. - Z celého srdce.
Acta est fabula! - Hra skončila!
Ad augusta per angusta! - Přes obtíže ke slávě!
Alea iacta est - Kostky jsou vrženy.
Audaces fortuna iuvat. - Odvážnému štěstí přeje.
Auri sacra fames! - Prokletý po zlatě hlade!
Aut Caesar, aut nihil! - Buď César, nebo nic!
Ave Caesar, lucratori te salutant! - Buď zdráv Cézare, po bohatství toužící tě zdraví!
Beati pauperes spiritu. - Blahoslavení chudí duchem.
Carpe diem. - Užij dne.
Contraria Contrariis Curantur! - Protiklad budiž vyléčen protikladem!
Cogito, ergo sum. - Myslím, tedy jsem
De facto - Ve skutečnosti
Delenda Carthago - Kartágo je nutno zničit.
Diem perdidi - Ztratil jsem den
Dignus est intrare - Kdo je hoden nechť vstoupí.
Divide et impera - Rozděl a panuj
Donec eris felix, multos numerabis amicos. - Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho.
Dulce et decorum est pro patria mori. - Je sladké a spravné zemřít za vlast.
Errare humanum est - Chybovati je lidské.
Exegi monumentum aere perennius. - Dokončil jsem pomník, trvalejší než bronz.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas - Šťastný, kdo mohl poznat příčinu věcí (událostí, skutečností, dějů)
Fluctuat nec mergitur - Zmítaná vlnami, přesto nepotopená
Illico presto! - Okamžitě a rychle!
Ipso facto - Tím pádem
Ira furor brevis est. - Hněv je krátká zuřivost
Ita diis placuit! - Jak se bohům zlíbilo!
Ita est! - Tak jest!
Maior e longinquo reverentia - Na dálku se vzdává větší úcta.
Morituri te salutant! - Na smrt jdoucí tě zdraví!
Nihil conveniens ad decretis eius! - Nic vhodného k jeho rozhodnutí!
Non licet omnibus adire Corinthum - Ne každý může pobýt v Korintu
Non omnia possumus omnes! - Ne všichni můžeme všechno!
Nunc est bibendum - Nyní je třeba pít.
O fortunatos nimum, sua si bona norint, agricolas. - Jak jsou rolníci šťastni, když vlastní výhody znají
Ó tempora, ó mores! - Ach časy, ach mravy!
Panem et circenses - Chléb a hry
Plaudite, cives! - Tleskejte, občané!
Quid novi? - Co je nového?
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? - Kdo, co, kde, za čí pomoci, proč, jak, kdy?
Quo vadis? - Kam kráčíš?
Quod Erat Demonstrandum - Což mělo býti dokázáno
Quomodo vales? - Jak se máš?
Quot capita, tot sensus! - Kolik hlav, tolik názorů!
Quousque tandem? - Kdy to skončí?
Redde Caesari quae sunt Caesaris. - Vrátíme Caesarovi co je Caesarovo.
Si vis pacem ... - Chceš-li mír ...
Sic transit gloria mundi! - Tak pomíjí sláva světa!
Signa inferre! Praege! Concursu! Ad gladios! Infestis pilis! - Do útoku! Vpřed! Na zteč! Taste meče! Vztyčte kopí!
Sol lucet omnibus. - Slunce svítí pro všechny.
Veni, vidi, vici. - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
Video meliora proboque deteriora sequor - Vidím dobro, schvaluji je, avšak sleduji zlo.
Citius, altius, fortius - rychleji, silněji, výše (heslo Olympijských her)
Odi et amo… - Nenávidím a miluji
Pax vobiscum! - Pokoj s vámi!
Heuréka! - Našel jsem!
Vini, vidi , fugy - Přišel jsem, viděl jsem, utekl jsem…
Lex mortis omnium legum est certissima - Zákon smrti je ze všech zákonů nejjistější
Dum spiro, spero - pokud dýchám, doufám
Valetudo maximum donum - Zdraví je největším darem
Per aspera ad astra - Po tvrdé cestě ke hvězdám
Memento morti - Pamatuj na smrt
In artiuculo mortis - v okamžiku smrti
Noli illegitimi carborundum - nenechte se od těch parchantů rozdrtit

Ghnóthi seauton - poznej sám sebe

In vino veritas - ve víně je pravda

In omnia paratus - připraven na vše

Laxamentum - úleva

Homo homini lupus - člověk člověku vlkem

Breve et irreparabile tempus omnibus est vitae - Krátký a nenávrtný je pro všechny života čas (Vergilius)

In maxima fortuna, minima licentia est - Nejvyšší postavení skýtá nejméně volnosti

Sacra populi lingua est - hlas lidu je posvátný (Seneca sen.)

De omnibus dubitantum - o všem pochybuj

Pistula non erubescit - dopis se nečervená

Pulvis es et in pulverem reverteris -
prach jsi a v prach se obrátíš

Quae facta sunt, non possunt mutari - co se stalo, nelze změnit

Cum cecidero, surgam -
kdykoli upadnu, vstanu

Levis sit tibi terra -
nechť je ti země lehká

Hominem te esse, memento -
pamatuj, že jsi člověk

Spes non confunditur
- naději nelze zničit

Fide, sed cuifidas, vide -
důvěřuj, ale dívej se, komu

Mors quid est? Aut finis aut transitus? -
Co je smrt? Konec nebo přechod?

Uti, non abuti -
užít, ne zneužít

A posse ad esse - Od možného k jsoucímu
Semper sunt plura deteriora bonis - Vždycky je horšího víc, než dobrého
Amicus est tamquam alter ego - Přítel je jako druhé já
Non scholae, sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život
Nun multa, sed multum - Ne mnohé, ale mnoho
Nomen nescio - Jméno neznám (zkratka = N.N.)
Historia magistra vitae - Dějiny jsou učitelkou života
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama